Om gebruik te kunnen maken van TSOpro dient u zich eerst eenmalig te registreren. Daarna kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang.

Eenmalig registeren

Om de beste zorg voor uw kind(eren) en een juiste financiële afhandeling te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat we over bepaalde gegevens beschikken. U dient zich daarom eenmalig te registreren.

Nadat u zich heeft geregistreerd, komt u in een besloten deel van de website. Dit deel is alleen voor u toe­gankelijk. U kunt hier:

  • ouder- en kindgegevens aanpassen
  • uw kind(eren) aan- en afmelden voor de tussenschoolse opvang
  • facturen inzien
Registeren

Aanmelden

Als u ingelogd bent, kunt u in de kalender uw kind(eren) eenvoudig en snel aan- en afmelden voor de tussenschoolse opvang.

Uiterste aan- en afmeldtijd

Op de dag zelf kunt u tot 9.00 uur nog wijzigingen doorgeven via de TSOpro-website. Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan of af te melden voor de tussenschoolse opvang, neem dan telefonisch contact op via 06-39 34 27 30. Uw aan- of afmelding wordt dan doorgegeven aan de overblijfkracht. Een afmelding na 9.00 uur wordt wel gefactureerd.